visie

ICT is mensenwerk

Wie schrijft code? Wie beslist over functionaliteit? Wie betaalt en bestuurt? Mensen. Mensen wikken, wegen, beslissen en zweten.

Knowbility brengt structuren en processen in kaart en zorgt voor wederzijds respect, mobiliseert en stimuleert talent en draagt bij aan betere communicatie.

Wie. Wat. Waar. Wanneer. Waarom. En dan pas: Hoe

De ICT-waardeketen is vaak lang en complex. De keteneigenaar, belast met effectieve ondersteuning van kennis- en administratief werk, moet menselijk- en applicatie-gedrag naar een geruisloze en vruchtbare samenwerking brengen. Dat vereist inzicht.

Knowbility zorgt voor dat inzicht, door steeds terug te grijpen naar doel en toegevoegde waarde van ICT. Vanzelfsprekend? Allerminst: Zowel business als ICT zijn geneigd in oplossingen te denken. Dat is riskant als doel en uitdaging niet helder zijn.

Knowbility zorgt voor een gedegen analyse van doelen, waarde en prioriteiten vóór de start van een ICT vernieuwing. Ook tijdens een traject toetst Knowbility hierop kritisch.

Het gaat om de klus, niet om het gereedschap

‘A fool with a tool is still a fool’ en ‘Goed gereedschap is het halve werk’. Beide wijze uitspraken. De balans tussen goed gereedschap en vakmanschap van de gebruiker is lastig te vinden in ICT. Het gereedschap kan ondeugdelijk zijn, de gebruiker kan een kennistekort hebben of gereedschap en gebruiker passen niet goed bij elkaar.

Knowbility helpt, door mismatch, onderbenutting of onbegrip van uw software gereedschap op te sporen en op te lossen. Vertrekpunt is steeds de klus die de business en dus de gebruiker moet klaren.

Van weten naar kunnen

Organisaties en daarbinnen gebruikers helpen hun doelen te realiseren, daar is ICT voor bedoeld. Logischerwijs kan dat alleen door goed naar die gebruikers te kijken. De vertaling van menselijke taken naar computergedrag is een lastige, net als het organiseren van de vernieuwingscyclus, die nodig is om de wisselende wereld te kunnen volgen. Beide zijn echter nodig om de kennis in uw organisatie doeltreffend in daadkracht om te zetten.

Knowbility brengt klanten van weten naar kunnen met analyses, ontwerpen en interventies bij zowel vernieuwing als gebruik van software.