pub

/pub

Uit de begindagen van internet, herinner ik me de /pub folders, waar dingen instonden die men wilde delen met de rest van de wereld.

Inmiddels is delen de norm en voor jezelf houden de uitzondering. Op zich is er niets tegen openheid, maar er is ook geen reden waarom mensen onder sociale druk (echt of gevoeld) open zouden moeten zijn.

Ik deel graag en veel kennis, maar vrijwel altijd in gesprekken met mensen. Als ik kennis op andere manieren deel,  gaat daar veel tijd in zitten omdat communiceren zonder context hogere eisen stelt.

Onderstaande artikelen kostten dus, zonder uitzondering, 100% meer tijd dan ik van te voren had begroot.

2015

Artikel Het proces van impact analyse bij beheer van bedrijfsregels

2017

Artikel Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties, deel 1

Artikel Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties, deel 2

Artikel Traceerbaarheid voor regeelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties, deel 3

Presentatie Traceerbaarheid voor Regelbeheersing, BRPN,28-09-2017

Boek Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties

2018

Presentatie over risico’s bij regelbeheersing voor Audit Dienst Rijk

Presentatie Transparantie 2.0: Nieuwe transparantie-eisen en hun betekenis voor regelbeheersing, met M. Lokin, mini-conferentie Expertisegroep Regelbeheer, december 2018

2019

Artikel Van wet naar loket: bedrijfsregels en agile werken voor een transparante wetsuitvoering, met M. Lokin, gepubliceerd in RegelMaat 2019.1

Artikel Transparantie 2.0: Motivering van automatisch genomen besluiten. Over dit artikel zijn Kamervragen gesteld, die door de Minister van Rechtsbescherming zijn beantwoord.