pub

/pub

Uit de begindagen van internet, herinner ik me de /pub folders, waar dingen instonden die men wilde delen met de rest van de wereld.

Inmiddels is delen de norm en voor jezelf houden de uitzondering. Op zich is er niets tegen openheid, maar er is ook geen reden waarom mensen onder sociale druk (echt of gevoeld) open zouden moeten zijn.

Ik deel graag en veel kennis, maar vrijwel altijd in gesprekken met mensen. Als ik kennis op andere manieren deel,  gaat daar veel tijd in zitten omdat communiceren zonder context hogere eisen stelt.

Onderstaande artikelen kostten dus, zonder uitzondering, 100% meer tijd dan ik van te voren had begroot.

2015 Het proces van impact analyse bij beheer van bedrijfsregels

2017 Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties, deel 1

2017 Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties, deel 2

2017 Traceerbaarheid voor regeelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties, deel 3

2017 Presentatie over traceerbaarheid voor BRPN, 28-09-2017

2017 Boek: Traceerbaarheid voor regelbeheersing bij uitvoeringsorganisaties

2018 Presentatie over risico’s bij regelbeheersing voor Account Dienst Rijk

2018 Presentatie over Transparantie 2.0: Nieuwe transparantie-eisen en hun betekenis voor regelbeheersing, met M. Lokin, mini-conferentie Expertisegroep Regelbeheer, december 2018

2019 Artikel ‘Van wet naar loket: bedrijfsregels en agile werken voor een transparante wetsuitvoering’, met M. Lokin, RegelMaat 2019.1

2019 Artikel ‘Transparantie 2.0: Motivering van automatisch genomen besluiten