MVO

moreel verantwoord ondernemen

In deze tijden zou de afkorting MVO eigenlijk niet langer voor maatschappelijk, maar moreel verantwoord ondernemen moeten staan.

En passant leg je daarmee ook meteen de vinger op de zere plek: MVO is een marketingtool geworden, terwijl het natuurlijk gaat om de wil om zaken ten goede te keren.

Voor al die ondernemers die gepassioneerd een betere en leukere wereld nastreven is moreel verantwoord ondernemen vanzelfsprekend. Voor mij was dit een openbaring: ik was volledig vrij er zelf invulling aan te geven en heb mijn eigen stem gevonden. De motivatie heb ik in 2015 beschreven.

Ik steun de volgende doelen:
Steun voor onderwijs aan kinderen in kampen: Maak onderwijs mogelijk, op onmogelijke plaatsen.
Ecologie en duurzaamheid
Open source software en privacy